NOVINKY:

Románová sekce spuštěna
Na vaši žádost jsme dnes přidali novou rubriku Romány.
Pokud máte v šuplíku rozdělaný nebo dokončený román, můžete se přihlásit k hodnocení.


Není to nic jiného než výměnný obchod. Já zhodnotím tvé dílko tobě, ty ho zhodnotíš mně. Platidlem je jen a pouze kritika.

Důležité je závěrečné hodnocení vzájemné spolupráce, které je tu proto, aby nedocházelo k "podvodům".

Profily účastníkům budou zakládat správci. Pokud to bude jen trochu možné, budeme tak činit každý večer.

Co vás čeká aneb vaše práva a povinnosti Mrkající:
1) Přečtete si Pravidla a Jak na to?
2) Podáte přihlášku a pak pokračujete bodem 3!
3) Ozvete se někomu z již přihlášených nebo čekáte, až se někdo ozve vám
(ale pozor, abyste nečekali všichni Mrkající)
4) Zhodnotíte spolupráci

Pomůcka pro tvoření kritiky

Pomůcka pro "kritiky"

1. ledna 2012 v 16:06

Tento článek je tu jako pomůcka pro tvoření vaší kritiky. Není to něco, čeho byste se měli striktně držet, což ani není vzhledem k různorodosti dílek možné. Přesto se ve své kritice snažte obsáhnout co možná nejvíce oblastí.

1. Srozumitelnost a přehlednost
Rozuměli jste všemu napoprvé nebo jste se museli k některým větám či odstavcům vracet? Nebylo v textu například příliš postav, které jste si nedokázali zapamatovat? Nebylo v textu mnoho nových názvů, které vás mátly?


2. Gradace a dynamika (pokud se jedná o povídku či novelu)
Má příběh nějaký začátek a vede k cíli? Děje se v příběhu něco? Pokud ne - vadilo vám to, nebo se vám text přesto líbil?


3. Atmosféra
Jak na vás působilo prostředí? Vyvolávalo ve vás obrazy? Cítili jste se vtaženi do příběhu? Záleželo vám na postavách? Utvořili jste si k nim nějaký vztah (spíše u delších textů)?

4. Originalita
Četli jste podobný příběh už tisíckrát předtím? Možná ano, a přesto se vám podání zdálo něčím nové? Možný je i pravý opak, kdy je námět originální a podání tuctové…


5. Charaktery postav
Věřili jste postavám jejich existenci? Byly postavy nereálné, ale zábavné? Jak na vás působila přímá řeč?


6. Stylistika
Jak na vás působí autorovo vyjadřování? Nejsou věty krkolomné nebo naopak příliš jednoduché? Nepoužívá příliš dlouhá, nesrozumitelná souvětí? Není jeho styl "uměle" umělecký - tzn., že na vás působí nepřirozeně. Má autor velkou slovní zásobu? Opakují se některá slova blízko u sebe?


7. Gramatika
Jsou pravopisné chyby příliš časté a zjevné?


8. Formátování
Také formátování textu je důležitou součástí výsledného dojmu. Využívá autor správně odstavce? Odděluje přímou řeč? Je text nalepen na sobě a roztáhnut do krajů tak, že se dá sotva číst?


Snažte se vždy uvádět konkrétní příklady!
 
 

Reklama